Пoтписaн Meмoрaндум o рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa финaнсиja Слoвaчкe и Mинистaрствa финaнсиja Србиje

Државни секретар у Министарству финансија Мирјана Ћојбашић и државни секретар у Министарству финансија Словачке Републике Дана Мигер потписале су данас Меморандум о разумевању између Министарства финансија Србије и Министарства финансија Словачке Републике с циљем да се између два министарства успостави дугорочна сарадња у областима из њихових надлежности.

Меморандумом је предвиђено да ће Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија Словачке Републике реализовати активности ради подршке успостављању ефективног и транспарентног управљања јавним финансијама, укључујући и размену искустава и података.

Делегација словачког Министарства финансија је у посети Београду 16-17. октобра 2017. у oквиру дoгoвoрa o пружању техничке помоћи Министарству финансија Србиje у испуњавању захтева зa приступањe ЕУ, а који се односе управо на област управљања јавним финансијама. Том приликом биће одржан низ састанака и презентација током којих ће представници нашег министарства имати могућност да размене мишљења са словачким колегама.