Потписан Финансијски уговор Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

Министар финансија Душан Вујовић и потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Дарио Сканапиеко потисали су данас финансијски уговор Клинички центри/Ц. Уговор је потписан за време одржавања самита о Западном Балкану у Трсту, у Италији, а реализација пројекта поверена је Министарству здравља.

Финансијски уговор Клинички центри/Ц представља последњи, од укупно три финансијска уговора која су планирана са Европском инвестиционом банком за протребе финансирања пројекта реконструкције четири Клиничка центра у Србији који подразумева
модернизацију, унапређење, проширење и доградњу четири Клиничка центра у Србији, и то: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Пројекат, чија је укупна вредност процењена на преко 400 милиона евра, од чега ЕИБ финансира 200 милиона евра, финансира се такође и од стране Владе Републике Србије, Eвропске Комисије – CARDS програм, Светске банке и Билатералних донатора.

До сада је са ЕИБ за наведени пројекат уговорено 150.000.000 евра и потписана су два финансијска уговора: Клинички центри/А, закључен 8. децембра 2006. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке на износ од 80.000.000 евра („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08) и Клинички центри/Б, закључен 12. децембра 2008. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке на износ од 70.000.000 евра („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09).

Финансијски уговор Клинички центри/Ц одобрава се Републици Србији
у износу од 50.000.000 евра, уз могућност избора фиксне или варијабилне каматне стопе
приликом повлачења транше, са периодом отплате од 25 година, укључујући 4 године периода почека. Кредит се реализује у највише 5 транши, са минималним износом транше од 10 милиона евра, изузев прве транше која може износити 5 милиона евра.

фото: Танјуг