Пореске преваре озбиљан друштвени проблем

Директор Пореске управе Владимир Илић изјавио је данас да ПДВ преваре представљају велику друштвену опасност, али такође и појаву присутну у свим светским економијама. Према његовим речима, општа је појава да се у другој години примене ПДВ – а јављају ПДВ преваре, односно утаја пореза на додатну вредност. „Нјих је немогуће искоренити, али је важно да их администрација сведе на друштвено прихватљиву меру“, додао је Илић.

Илић је нагласио да ће мере сузбијања ПДВ превара ићи у два правца: репресивне, које подразумевају контролу и санкционисање ових појава и системске мере, у које спадају измене законских решења. Директор је истакао да је домет репресивних мера ограничен услед ограничених ресурса и великог броја пореских обвезника.

Илић је објаснио да тзв. „фантомске“ фирме омогућују легалним фирмама да робу купљену на црно и продату по вишим ценама „покрију“ путем лажних фактура, чиме се врши утаја дела ПДВ – а јер фирма робу продаје по вишој цени него што је урачунато у фактури. На овај начин фирма оштећује буџет Републике, што је губитак који се врло тешко може надокнадити, јер „фантомске“ фирме немају имовину којом би покриле тај губитак у случају кривичне пресуде.

Директор Пореске управе је изјавио да ће Министарству финансија предложити низ системских мера које ће подразумевати већа овлашћења за пореску полицију и администрацију, као и да ће резултати рада пореске полиције бити објављивани сваке недеље путем саопштења за медије.