Помоћ угроженима у поплавама – локалне самоуправе

С обзиром на то да не постоји законски основ за директну уплату на рачуне које је отворила Влада Републике Србије од стране јединица локалне самоуправе, градови и општине које нису погођене катастрофалним поплавама, а које, на основу сагледавања својих билансних могућности, намеравају да помогну пострадалима у поплавама, могу својим актом скупштине да определе средстава за ове намене.

Наведени скупштински акт потребно је доставити Министарству финансија које ће ребалансом буџета Републике, за износ средстава који је актом опредељен за угрожена подручја, умањити износ ненаменског трансфера опредељеног за тај град или општину за 2014. годину.