Појачане пореске контроле у августу и септембру

Директор Пореске управе Владимир Илић представио је данас резултате контроле фискалних каса које су извршене до 8. јула 2006. године. Илић је најавио да ће се у току августа и септембра контроле пореских обвезника појачати, при чему ће бити ангажовано преко 1000 инспектора. Пореска управа припрема упутство по коме ће порески прекршаји бити рангирани и у складу са тиме одређене казне.

У претходном периоду извршено је готово 19 000 контрола фискалних обвезника, при чему је утврђено 27,41% неправилности. У региону Ниша утврђено је 38,61% неправилности, у Крагујевцу 33,41%, док је нешто мањи проценат неправилности утврђен у региону Новог Сада (24,76%) и Београда (18,47%). Према Илићевим речима, повећан проценат неправилности у извршавању пореских обавеза не указује само на опадање пореске дисциплине, већ и на повећани интензитет контрола које су вршене уз помоћ ГПРС система.

Директор Пореске управе је изјавио да је Правилник о унакрсној процени прихода помоћно средство чији је циљ да се утврди да ли је особа остварила приходе који нису пријављени путем евиденције имовине. Као основица за евидентирање користиће се разлика нето прираста имовине у току године (од 1. јануара до 31. децембра). Илић је изнео процену да 10 до 20 хиљада обвезника није испоштовало законску обавезу пријаве прихода.

Рад пореске полиције је у току 2006. године омогућио подношење 738 кривичних пријава за утају пореза
укупне вредности од 8,5 милијарди динара. Илић је нагласио да је од 2003. године изречено само 7 осуда на казну затвора од 2 до 6 месеци, што указује на недовољну ефикасност судова. Ове године је изречена прва озбиљна затворска казна за пореско кривично дело.