Подршка најугроженијим пензионерима обезбеђена укидањем нерационалних трошкова у државној администрацији

Министарство финансија и привреде, у сарадњи са Mинистарством за рад и социјалну заштиту, планира да до краја ове године исплати прве две рате за социјалну подршку најугроженијим пензионерима, чије су пензије мање од 15.000 динара месечно. За ове намене у 2012. години у републичком буџету су обезбеђена средства у износу од 3,8 милијарди динара, а добиће их око 505.000 пензионера (укључујући и пољопривредне пензионере).

Подсећамо да се нова влада обавезала да свим најугроженијим пензионерима, са месечним примањима испод 15,000 динара, обезбеди 13-ту пензију у износу од 15.000 динара годишње, која ће се исплаћивати у четири једнаке рате. Прву рату социјалне подршке најугроженији пензионери могу да очекују већ између 17. и 19. септембра, док ће друга рата бити исплаћена у другој половини децембра. Исплата преостале две рате планира се у марту и јуну наредне године.

Средства за ове намене планирана су програмом
фискалне консолидације и биће обезбеђена на основу уштеда које ће се остварити укидањем непотребних државних агенција, фондова и других бирократских институција, као и значајним смањивањем астрономских плата директорима, менаџменту и другим чиновницима у државним агенцијама које ће наставити да раде. На тај начин, део новца који се уштеди по основу смањивања бирократије и укидања непотребних трошкова државне администрације биће преусмерен за помоћ најугроженијим пензионерима.

Истовремено, желимо да демантујемо нетачне наводе који су изнети у данашњем тексту у дневном листу Блиц, где се потпуно произвољно
и нетачно наводи да ће до краја ове године за социјалну подршку најугроженијим пензионерима наводно бити потребно чак 8,5 милијарди динара, уместо заиста потребних 3,8 милијарди динара.