Почиње емитовање шестомесечних државних записа

Након успешних аукција тромесечних државних записа, Министарство финансија и економије Републике Србије у новембру 2003. године почиње са емитовањем шестомесечних државних записа.

Прва аукција шестомесечних државних записа одржаће се 4. новембра 2003. године.

На овој аукцији на продају ће се понудити износ од 250 милиона динара.

Преостали износ емисије од 250 милиона динара биће понуђен на другој аукцији, заказаној за
2. децембар 2003. године, са роком доспећа од пет месеци.

Шестомесечни државни записи Републике Србије

Емитент:

Република Србија

Обим емисије:

500.000.000 динара

Врста хартија од вредности:

Нематеријалне
Вредност појединачног записа:
10.000 динара
Вредност минималне понуде:

100.000 динара

Датум емисије:

4. новембар 2003. године
Рок доспећа:

4. мај 2004. године
Број дана до рока доспећа:

182
Начин продаје:

Вишеценовна аукција
Клириншка кућа:

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Паралелно са аукцијама шестомесечних државних записа, Република Србија наставља и са аукцијама тромесечних државних записа. Аукције ових записа ће се и даље одржавати два пута месечно, у складу са следећим распоредом:

11.11.2003. године, износ емисије 500.000.000 динара,
25.11.2003. године, износ емисије 500.000.000 динара,
09.12.2003. године, износ емисије 500.000.000 динара,
23.12.2003. године, износ емисије 500.000.000 динара.