Почео са радом Инфо-центар Пореске управе

Инфо-центар за порез на додату вредност Пореске управе Републике Србије почео је са радом 16. септембра 2004. године. Циљ Инфо-центра је да све информације о порезу на додату вредност и његовој имплементацији буду увек доступне, ефикасне и корисне грађанима и пореским обвезницима.
Број телефона Инфо-центра је 011/ 39 50 556 и 39 50 538, а радно време је сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова.