Почела расправа о пакету финансијских закона

Посланици Скупштине Србије почели су данас обједињену расправу о пакету финансијских закона који се налазе на дневном реду једанаесте седнице првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години која је почела данас.

Образлажући Предлог закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита, министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић рекао је да ће оснивањем те институције бити створени услови да банке под повољнијим условима одобравају грађанима дугорочне позајмице за изградњу и куповину станова. Он је навео да ће Национална корпорација од пословних банака преузети од 75 до 85 одсто ризика, односно да ће држава покрити највећи део трошкова уколико грађанин који узме позајмицу дође у ситуацију да не може да је отплаћује. Влада Србије биће власник Националне корпорације, а из овогодишњег буџета Србије за њен почетни капитал обезбеђено је десет милиона евра.

Предлогом закона о осигурању садашњи цензуси за оснивање осигуравајућих друштава увећавају се за 123 одсто. То увећање, како је објаснио Динкић, требало би да буде гаранција да ће осигураницима бити на време исплаћиване штете. За послове осигурања незгода и добровољно здравствено осигурање цензус би убудуће требало да износи милион евра, за животно осигурање и остала осигурања имовине два милиона, за осигурање моторних возила – каско и шинских возила и обавезно осигурање од одговорности у саобраћају 2,5 милиона, за добровољно пензијско осигурање три милиона, а за послове реосигурања 4,5 милиона евра.

Новину у односу на важеће прописе о осигурању представља и увођење могућности пласирања средстава осигурања у иностранство у вредности до 20 одсто од износа основног капитала осигуравајућег друштва, а уз претходну сагласност надзорног органа. Надзор над обављањем делатности осигурања, како је предложено, обављаће Народна банка Србије (НБС), и то је једина новина у Предлогу измена закона о НБС.

Динкић је приликом представљања измена Закона о јавним набавкама рекао да ће домаћи понуђачи добити повољнији статус јер ће имати 20 одсто ценовне (бодовне) предности у односу на иностране понуђаче. Осим тога, овим законским предлогом се појефтињује и поједностављује процедура тендерског поступка за јавне набавке, а хитне набавке могу да се реализују одмах, без претходног мишљења Управе за јавне набавке. Такође, предложено је и побољшање статуса чланова Комисије за заштиту права понуђача које именује Влада Србије на период од четири године.