Побољшан кредитни изглед Републике Србије

Агенција за процену кредитног рејтинга Moody’s променила је кредитни изглед Републике Србије са стабилног на позитивни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу B1.

Изгледи Републике Србије су побољшани првенствено услед решености Владе Републике Србије да заустави раст јавног дуга кроз имплементацију програма фискалне консолидације и структурних реформи подржаних stand-by аранжманом са Међународним монетарним фондом.

Основни разлози за доношење ове одлуке поред чињенице да су мере фискалне консолидације биле успешне у претходној години су и реформе спроведене са циљем уклањања препрека за инвестирање у реални сектор, унапређење пословног окружења и конкурентности, као и јачање поверења у финансијски сектор.

Позитивним за кредитни рејтинг оцењује се и формално отварање два поглавља у процесу европских интеграција. Очекује се да процес европских интеграција унапреди институционални оквир Републике Србије.

Moody’s ће повећати кредитни рејтинг Србије у наредном периоду уколико се настави спровођење програма фискалне консолидације и спроведу неопходне структурне реформе.