План одржавања аукција државних записа у периоду јун-август 2003. године. Аукције ће се одржавати два пута месечно

Република Србија је почела да емитује државне записе 15. априла 2003. године. До почетка јуна одржано је шест аукција. До сада је износ емисије био 500.000.000 динара, а минимална понуда за куповину државних записа била је на нивоу од 10.000.000 динара и аукције су се одржавале сваке недеље.

Од почетка јуна, аукције ће се одржавати два пута месечно, а износ емисије ће бити 250.000.000 динара и минимална понуда за куповину државних записа се снижава на ниво од 1.000.000 динара. У овом периоду ће се одржати шест аукција. Аукције ће одржати по следећем плану:

10.06.2003. године,
24.06.2003. године,
15.07.2003. године,
29.07.2003. године,
12.08.2003. године,
26.08.2003. године.