План одржавања аукција државних записа до краја 2004.године

Аукције државних записа се настављају по већ устаљеној динамици. Одржавају се уторком, по утврђеном распореду.
Износи емисија ће бити одређени пред сваку емисију у Јавном позиву за куповину државних записа.