ПДВ на јужно воће, рачунаре и услуге хотелског смештаја до даљег по стопи од 8%

Порез на додату вредност на рачунаре и рачунарске компоненте, јужно воће и на услуге смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима наплаћиваће се до даљег по стопи од 8%. Председник Републике Србије вратио је предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ Скупштини Републике Србије на поновно одлучивање и гласање, због неусаглашености са усвојеним буџетом Републике Србије за 2011.годину.

Пред посланицима ће се тако поново наћи предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ као и сви амандмани који су поднети на тај предлог Закона.

Законски предлог поднет је Скупштини, од стране Владе Републике Србије, 16.децембра, 13 дана пре гласања у Парламенту. Оригинални предлог, који је прослеђен Скупштини садржи укупно 2 члана – у једном су наведени производи за које се предлаже повећање стопе ПДВ на 18%, а у другом је прецизирана одредба о дану ступања Закона на снагу.
Због тога, Министарство финансија не може да прихвати чињеницу да су Закони “лоше скројени”, како су то поједини медији објавили, већ само да нема спремности да се било шта мења у пореским законима.

Министарство не може да преузме одговорност ни за “збрку” око амандмана на поднети Закон, јер је на свих 11 амандмана које су посланици поднели, а не око 300 како су неки медији објавили, одговорило и то негативно. После гласања у Скупштини, испоставило се да је усвојени текст подразумевао повећање пореске стопе за све три групе производа. Имајући у виду да је на предлог Закона о буџету за 2011.годину усвојен амандман који је подразумевао да стопа на хотелске услуге остане 8%, испоставило се да су усвојени Закон о буџету и Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ технички неусаглашени.

Због тога ће о предлогу Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ посланици Скупштине Србије гласати поново, а до тада ће за рачунаре и рачунарске компоненте, јужно воће и на услуге смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима бити примењивана стопа од 8%.