Остварени напредак у областима у надлежности Министарства финансија оцењен је као врло значајан

Европска комисија објавила је 14. октобра 2009. године Годишњи извештај о напретку који су земље кандидати или потенцијални кандидати за чланство у ЕУ, укључујући Србију, остварили у процесу европских интеграција у 2009. години. Овај извештај представља пресек стања у свим релевантним областима за процес европских интеграција и указује на промене у односу на претходни извештај из 2008. године.

Важно је нагласити да је ово, до сада, најпозитивнији извештај за Репубику Србију, којим је констатован и похваљен значајан напредак у многим областима, али је и скренута пажња на области у којима није постигнут довољан напредак и које захтевају даље активности. Остварени напредак у областима у надлежности Министарства финансија оцењен је као врло значајан.

Позитиван Извештај Европске комисије о напретку представља подстрек, али и обавезу за наредни период. Министарство финансија наставиће интензивно да ради на остваривању још бољих резултата у процесу европских интеграција, а у складу са препорукама Европске комисије.

У наставку дајемо сажетак најбитнијих делова Годишњег извештаја, када је у питању надлежност Министарства финансија.

Преузмите комплетан текст саопштења