Оливер Богавац разрешен дужности помоћника министра

Влада Србије на данашњој седници, на предлог министра финансија Млађана Динкића, разрешила је Оливера Богавца дужности помоћника министра финансија – руководиоца Управе за спречавање прања новца, због основане сумње да је супротно одредбама Закона о спречавању сукоба интереса закључио уговор о делу са ЈП Аеродром БЕОГРАД за обављање саветодавних послова.