Окончан циклус аукција државних записа у 2004. години

Јучерашњом аукцијом државних записа Републике Србије, Министарство финансија је окончало циклус аукција државних записа у 2004. години.

Имајући у виду да је ово друга година како Министарство финансија емитује и продаје краткорочне хартије од вредности на домаћем тржишту, остварени резултати су веома позитивни. Одржано је укупно 36 аукција, емитовано је државних записа у вредности од 18.200.000.000 динара, поднете су укупно 432 понуде за куповину и продато је 13.882.900.000 динара номиналне вредности државних записа.

Министарство финансија изражава посебно задовољство увећањем базе инвеститора. Приметна је све већа активност брокерских кућа и учешће правних и физичких лица на аукцијама државних записа. Очекује се да ће се овај тренд наставити и у наредној години.

У циљу даљег развоја тржишта државних хартија од вредности, донете су измене и допуне сета пореских закона којима су државне хартије од вредности потпуно изузете од плаћања пореза. Министарство финансија изражава наду да ће се тржиште хартијама од вредности и у наредној години развијати у позитивном смеру.