Одржана јавна расправа о предлогу Нацрта закона о ПДВ-у

У Привредној комори Војводине, у Новом Саду, јуче је одржана јавна расправа о предлогу Нацрта закона о порезу на додату вредност – ПДВ.(сугестије у вези са Нацртом проследите на ) Учесници расправе били су госпођа Милица Бисић, заменик министра финансија и економије Републике Србије, господин Ђерђ Пап, помоћник директора Пореске управе и Наташа Ковачевић, члан пројектног тима за увођење ПДВ-а.

У разговору са привредницима из Војводине објашњени су основни елементи ПДВ-а, начин обрачуна новог пореза и олакшице предвиђене за пореске обвезнике. Око 300 учесника дало је сугестије и примедбе на нов начин опорезивања, који се уводи од 1.јануара 2004. године. Тај рок је кратак, сматрају привредници, јер привредни систем још није спреман да подржи увођење новог начина опорезивања.
Пољопривредни произвођачи из Војводине изразили су сумњу да ће ПДВ дати подстицај развоју пољопривреде у покрајини.

На јавној трибини је договорено да се, због сложености новог пореског система, организују још два едукативна састанка, на којима ће се привредницима Војводине разјаснити још
неки детаљи о обрачуну ПДВ-а. Привредници из Београда срешће се са представницима министарства финансија и Пореске управе сутра, на последњој, у низу јавних расправа о предлогу Нацрта закона о порезу на додату вредност.

Све примедбе и сугестије из јавне расправе биће упућене републичком Министарству финансија и економије, које ће припремити Предлог
закона и упутити га Скупштини Србије на разматрање и усвајање средином септембра.