Одржана јавна расправа о Нацрту закона о јавним набавкама

Министарство финансија и Управа за јавне набавке у сарадњи са Привредном комором Србије одржали су округли сто у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама у просторијама Привредне коморе Србије – Регионална привредна комора Нови Сад.

Присутним учесницима јавне расправе, представницима наручилаца и привредницима Јужнобачког округа, презентована су решења предложена у тексту Нацрту закона која су усаглашена са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки.
Имајући у виду значај Закона о јавним набавкама за пословање привредних субјеката на територији Републике Србије, након презентованих решења спроведена је дискусија и размена мишљења, а све у циљу проналажења најбољих и најцелисходнијих законских решења.
У оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама биће одржани округли столови и у Београду и Нишу.