Одржан семинар „Потреба за интерним финансијским контролама у јавном сектору“

У организацији Министарства финансија, сектор – Централна јединица за хармонизацију, у Београду, 29. септембра 2010. године, одржан је једнодневни семинар о основним принципима Интерне финансијске контроле у јавном сектору, под називом: „Потреба за интерним финансијским контролама у јавном сектору“.

Семинар је одржан на нивоу помоћника министара, секретара министарстава и директора назначајнијих управа, агенција и фондова, који су одговорни за успостављање система ИФКЈ.

У уводном излагању, државни секретар Вук Ђоковић је рекао да је ово нови начин контроле и да Министарство финансија покушава да успостави што боље механизме . Према Ђоковићу, три су главна стуба развоја контроле:
1. финансијско управљање и контрола
2. функционално независна интерна ревизија

3. централна јединица за хармонизацију

Ђоковић је изјавио и да ће се Централна јединица за хармонизацију бавити обуком и успостављањем механизама сарадње и праћења развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору. Министарство финансија ће урадити све што је неопходноа, како би Централна јединица за хармонизацију добро функционисала закључио је државни секретар Вук Ђоковић.

О Стратегији интерне финансијске контроле у јавном сектору говорио је Горан Цвејић помоћник министра финансија.

Семинар је обрадио и следеће теме: Финансијско управљање и контрола, интерна ревизија и Централна јединица за хармонизацију и припрема акционог плана. Циљ семинара је био да се разумеју основни принципи и усвоје методологије имплементације ИФКЈ а посебно Финансијског управљања и контроле.

На скупу је речено и да потреба за Интерном финансијском контролом (ИФКЈ), у јавном сектору не произилази само из захтева усаглашавања са 32. поглављем документа „Acquis Communautaire“- финансијске контроле, већ пре свега треба да обезбеди добро уређен систем финансијског управљања и интерних контрола, који ефективно функционише у јавном сектору републике Србије.
Обезбеђење квалитетног нивоа јавних услуга и најбоља употреба ресурса треба да буду циљеви сваке организације јавног сектора. Свака организација јавног сектора треба да имплементира методологију увођења ИФКЈ тако да оне постану рутински и интегрисани працес организације.

Да би овако постављени захтеви били у потпуности остварени нова методологија мора бити прихваћена и усвојена како би омогућила руководиоцима да постану потпуно одговорни за своје финансијске и друге одлуке, речено је на Семинару.