Одобрен бескаматни кредит Светске банке

Светска банка одобрила је Србији бескаматни кредит за развој приватног и финансијског сектора од 55 милиона долара на период отплате од 20 година са 10 година почека. (Погледајте саопштење)