Од следеће године, пријављивање царинских прекршаја 24 часа дневно

Снежана Кондић, ПР Управе царина, најавила је у оквиру даље модернизације рада Управе царина, пројекат Отворене царинске линије (Цустом опен лине), уз подршку владе Велике Британије и Канцеларија Европске Уније за царинску и фискалну помоћ (ЦАФАО).

„Отворена царинска линија подразумева телефонску линију која ће 24 часа, бесплатно и анонимно, бити на располагању свим нашим грађанима за пријављивање свих царинских прекршаја“, изјавила је госпођа Кондић нагласивши да ће свака информација добијена на овај начин бити обрађена и искоришћена против кршилаца закона.

Начелник Одељења унутрашње контроле Дејан Царевић, навео је кључне факторе који утичу на појаву корупције, у које спадају сложене и непрецизно дефинисане процедуре и неразвијен контролни систем, низак ниво обучености и професионализма, неуједначена пракса деловања, политички и правно недефинисана
ситуација на административним пунктовима, недовољно савремен информациони систем и слично.

Усвојена стратегија борбе против корупције представља основу за практично поступање са циљевима трајног и дугорочног отклањања услова за развој корупције, као и установљавање правног и институционалног оквира за њено сузбијање, успостављање одговорности за незаконите радње, обуку службеника, сарадњу са медијима и сл. Стратегија подразумева практичне мере: системске (нормативна регулатива), едукативне (пре свега за раднике из основне делатности) и репресивне.

Царевић је нагласио значај сарадње Управе царине са другим институцијама, поготово са Министарством унутрашњих послова, у чему је учињен значајан помак ангажовањем кадрова који имају искуство у раду у војсци и полицији, суду и тужилаштву. Посебно је истакао неопходност побољшања сарадње са средствима јавног информисања да би се избегло ширење нетачних информација и стварање погрешне слике о јавној служби у медијима.

„У току године Управа царина обради 1,5 до 2 милиона царинских пријава, што чини 200 000 радних сати“, рекао је управник Царинарнице Београд Иван Петровић објашњавајући предности електронског подношења докумената као стратегије модернизације.

Циљ оваквог система рада је уштеда времена свих учесника у царинском поступку, као и савремено спровођење царинског поступка које минимизира услове за појаву корупције. Такође је најављено увођење система семафора, који ће омогућити свим учесницима у царинском поступку да у сваком тренутку имају преглед тока царињења.

Поводом доношења нове Уредбе о увозу моторних возила, шеф Групе за царинско-правне послове физичких лица, Идрија Хаџибеговић нагласила је да ова уредба не прописује старосну границу возила, већ се искључиво ослања на норму ЕУРО 3. Испуњење ове норме царински радник утврђује на основу расположиве документације возила, а уколико документација није адекватна, упућује странку у Завод за стандардизацију који утврђује да ли возило испуњава задате стандарде.