Обједињена наплата пореза, погодности за све

Од 1. марта у Србији се примењује систем обједињене наплате пореза. Порески обвезници уплаћују порезе и доприносе на један рачун, послодавци измирују обавезе електронски и одједном без гомиле папира. Грађани могу да провере да ли су им уплаћени доприноси без одласка на шалтер. Нема редова и гомиле папира, али ни могућности да послодавац, на пример, као раније, уплати плате, а не плати порезе.

За претходних 13 дана Пореској управи је стигло близу 130.000 пријава и 95 одсто биле су исправне. Уплаћено је у просеку две милијарде динара дневно што је знатно више него у истом периоду претходне године.

„Ми смо сада имали ситуацију да су порески обвезници подношењем пријава морали да чекају и до три месеца да стања буду ажурна. Свакодневним ажурностима дали смо могућност да корисници путем поратала имају увид у своје стање“, каже руководилац ИТ сектора за обједињену наплату Синиша Секулић.

Поред привреде, погодности има и за грађане.“Сам грађанан може у бази података да изврши проверу колико је уплаћено пореза и доприноса. Грађанина највише интересује да ли су му уплаћене обавезе по основу здравственог осигурања или пензионог осигурања како би могао да их користи. Сада више неће морати да долази на шалтер пореске управе“, објашњава директорка Пореске управе Љиљана Ковачевић.