Објављен превод Приручника државне финансијске статистике

Министарство финансија Републике Србије објавило је превод Приручника државне финансијске статистике – ГФС из 2001. године.