Објављен нацрт Закона о изменама и допунама закона о тржишту хартија од вредности

Министарство финансија објавило је нацрт Закона о изменама и допунама закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената. Све сугестије и предлози могу се упутити на е-адресу:  sanja.saric@mfin.sr.gov.yu или поштом на адресу: Министарство финансија, сектор за финансијски систем, Београд, Кнеза Милоша 20 до 11.01.2008.