Објављен јавни позив за стратешког партнера за Галенику

Влада Републике Србије објавила је данас међународни јавни позив за достављање писма о намерама за стратешко партнерство за Галенику. Циљ јавног позива је да, на основу достављених писама о намерама, Влада Републике Србије донесе одлуку о даљем поступку избора стратешког партнера.

Право на учествовање у поступку има правно лице које обавља делатност у фармацеутској индустрији у последњих 5 година и које је у 2011. остварило пословни приход већи од 200 милиона евра. Потенцијални стратешки партнери Галенике могу се пријавити за учешће у поступку до 18. фебруара, док је крајњи рок за достављање писма о намерама 18. март до 16 часова.

У првој фази очекујемо да се јаве сви потенцијални заинтересовани инвеститори односно да искажу интерес, стекну прелиминарна сазнања о предузећу и сами предложе модел приватизације. Након тога, у односу на број понуда, Влада Србије би се определила за модел који је најбољи, могућ и реалан.

Влада Србије одлучила се на прикупљање писма о намерама, уместо класичног тендера за продају, јер нам то омогућује да нађемо право решење за Галенику, али и да покажемо свим потенцијалним партнерима да смо спремни да их саслушамо, да будемо флексибилни и да заједнички вратимо Галенику на стазе успеха и на место које заслужује.

Интересовање за Галенику свакако постоји и верујемо да ћемо по истеку рока имати једну или више заиста квалитетних понуда реномираних стратешких партнера.

Јавни позив објављен је у дневним листовима “Financial Times“ и “Политика“, као и на интернет страницама Министарства финансија и привреде и Агенције за приватизацију.