Објављен Билтен јавних финансија за октобар

Министарство финансија објавило је Билтен јавних финансија за октобар. Корисници билтена своје предлоге и сугестије могу упутити на адресе lj_matic@mfin.sr.gov.yu и jelenarancic@mfin.sr.gov.yu. Претходни бројеви билтена могу се пронаћи у блоку „Публикације“.