Објављен Билтен јавних финансија за јун

представило је макроекономске и фискалне оквире за период 2008-2010. године. У билтену се наводи да су циљеви економске политике у 2008. години и наредне две године макроекономска стабилност, динамичан привредни раст, раст запослености и стандарда становништва, убрзање процеса стабилизације и придруживања ЕУ, убрзано спровођење економских реформи.

Корисници билтена своје предлоге и сугестије могу упутити на адресе љ_матиц@мфин.ср.гов.yу и јеленаранциц@мфин.ср.гов.yу. Претходни бројеви билтена могу се пронаћи у блоку „Публикације“ .