Обавеза пописа залиха акцизних производа

У склопу пореског пакета закона усвојеног на данашњем заседању Народне скупштине Републике Србије, усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, као и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на промет. Закони су објављени у «Службеном гласнику РС», број 80/2002, а примењују се од 27. новембра 2002. године.

Подсетимо да је према члану 33. Закона о акцизама, приликом промене акцизе (повећања, смањења, укидања) обвезник акцизе – произвођач дужан да на дан ступања на снагу прописа
којим се акциза мења изврши попис затечених акцизних производа на залихама у магацину, стоваришту, продавници и друго, који се налазе ван фабричког круга осим у акцизним складиштима, и да утврди нове продајне цене са повећаном, смањеном или укинутом акцизом.

Више о овој теми: