Непрецизни наводи Владе Војводине

Министарство финансија и привреде обавештава јавност и средства информисања да нису прецизни наводи који су се појавили у медијима, а који говоре да је Влада Србије пребацила Војводини још 12 милијарди динара.

Не ради се о новим, већ о средствима која су иначе планирана усвојеним Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, као наменски капитални трансфер,
давањем гаранције Републике Србије за кредит кинеској Ексим банци. Тим кредитом биће изграђена деоница аутопута Нови Сад
– Рума са тунелом кроз Фрушку Гору и прилазним путним саобраћајницама.

О овоме је министар финансија и привреде Млађан Динкић говорио више пута током расправе о Закону о буџету за 2013 годину у Скупштини Србије, када је објаснио да је буџетом за 2013. годину АП
Војводини већ обезбеђено 15 милијарди динара више него предходним буџетом за 2012. годину.