Нема пробијања утврђеног буџета за плате у скупштини

Министарство финансија је, имајући у виду да се Административни одбор Скупштине Србије већ данима не састаје, донело одлуку да висину примања запослених у парламенту прилагоди раније утврђеном буџету за 2005. годину.