Нацрт закона о фискализацији

docx

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о фискализацији

doc

Закључак Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број: 011-8638/2020 од 2. новембра 2020. године са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о фискализацији

doc

Програм јавне расправе

docx

Нацрт закона о фискализацији

docx

Образложење

docx

Изјава о оствареној сарадњи, односно прибављању мишљења од органа, организација и тела

pdf

Образац изјаве о усклађености са прописима Европске уније

docx

Изјава о усклађености са годишњим планом рада Владе

doc

Образац изјаве о усклађености са стратешким документом Владе

doc

Преглед извршних прописа за спровођење Закона о фискализацији

docx

Извештај са јавне расправе