Нацрт закона о девизном пословању

Министарство финансија представило је

Рок за достављање мишљења је 15. март 2006. године.