Национални инвестициони план биће донет до краја јуна ове године

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић саопштио је да је Влада на данашњој седници усвојила Информацију о потреби израде националног инвестиционог плана за период од 2006. до 2011. године и Предлог одлуке о образовању координационог тела за реализацију овог плана.

Динкић је на конференцији за новинаре, одржаној после седнице Владе, рекао да је предложен за председника овог координационог тела, док су за чланове предложени министри привреде, науке и заштите животне средине, за капиталне инвестиције, као и трговине, туризма и услуга.

Он је прецизирао да ће ово тело бити задужено за то да припреми и прати реализацију националног инвестиционог плана, који би требало да буде донет до краја јуна ове године, док су данас усвојени иницијатива и основни правци у којима треба да се ради.

Према његовим речима, у наредном периоду од свих ресорних министара очекује се да у стручној јавној расправи и уз консултације са струковним организацијама у својој области предложе конкретне инвестиционе програме за своје секторе.

Србија се по први пут, после много година, налази у ситуацији да има вишка приватизационих прихода који се могу употребити за јавне инвестиције, које могу да обезбеде одрживи привредни развој Републике, истакао је министар и подсетио на то да су ови приходи у ранијим годинама коришћени за покривање буџетског дефицита.

Динкић је нагласио да се процењује да ће Србија ове године, поред 40 милијарди динара буџетског суфицита, остварити најмање 1,3 милијарде евра приватизационих прихода, због чега је одлучено да се од тог износа определи милијарду евра за почетак јавних инвестиција које би требало да се спроводе континуирано и плански од 2006. до 2011. године.

У овом инвестирању приоритет ће имати пројекти из седам сектора – из области образовања, пројекти модернизације здравственог система и заштите животне средине, из области изградње саобраћајне инфраструктуре, пројекти којима се на директан или индиректан начин подстиче привредни развој (подстицајне мере за запошљавање и предузетништво, инвестиције у енергетици, пољопривреди, водопривреди, науци и туризму), пројекти из области станоградње, пројекти којима се побољшава општи стандард грађана (спорт, култура, социјална заштита), као и они који се односе на унапређење рада државне управе (судства, полиције, војске и државне администрације).

Он је објаснио да ће Координационо тело имати задатак да изради критеријуме за селекцију, при чему се ту очекује и помоћ Светске банке, а биће направљене и одговарајуће процедуре за тендере који ће се спроводити у оквиру ових инвестиција, с циљем да се што више домаће привреде запосли у извођењу ових инвестиција.

Такође, водиће се рачуна и о регионалној компоненти, с обзиром на то да ће сразмерно више инвестиција по глави становника ићи у неразвијена подручја, указао је Динкић.

Он је напоменуо да је један од циљева и тај да приоритети буду оне инвестиције које могу да привуку додатне приватне инвестиције, односно, циљ је на један динар јавних инвестиција привући што више динара приватних инвестиција, како домаћих, тако и страних улагача.