Могућ нови аранжман са Светском банком за подршку структурних реформи

Светска банка подржава структурне реформе у Србији и све економске мере које су до сада донете у циљу побољшања пословне климе у земљи, закључак је данашњег састанка министра финансија и привреде Млађана Динкића са регионалном директорком Светске банке за Југоисточну Европу, Европу и Централну Азију Ellen Goldstein и шeфом Кaнцeлaриje Свeтскe бaнкe у Србиjи Loup Brefort.

Министар Динкић је са делегацијом Светске банке разговарао о могућности новог финансијског аранжмана који би био подршка пакету структурних реформи које је Влада Србије усвојила и који намерава да спроведе у наредном периоду.

Светска банка поздравила је усвајање Акционог плана реструктурирања 179 бивших друштвених предузећа којим ће се коначно решити статус ових предузећа, а што ће резултирати директним и индиректним уштедама у висини до 750 милиона евра, када се овај процес коначно заврши у 2014. години.