Мисија ММФ-а боравила у СЦГ

Мисија Међународног монетарног фонда, предвођена гђом Пиритом Сорсон, боравила је у Београду и Подгорици у периоду од 19. јануара до 2. фебруара, где је водила разговоре о петом разматрању остваривања економског програма у оквиру трогодишњег финансијског аранжмана за период 2002-05. године и редовне годишње консултације у складу са чланом ИВ Статута ММФ-а, саопштено је на данашњој конференцији за новинаре Министарства финансија.

Тежиште разговора са представницима државних органа Србије било је на мерама економске политике којима би се решио проблем растућег спољнотрговинског дефицита и инфлаторних притисака и очекивања.

«Суштина проблема са којим се економска политика суочава своди се на велику улогу државног сектора у односу на укупну привреду, што доводи до високог дефицита рачуна текућих транс акција», рекла је гђа Пирита Сорсон и додала да је приватни сектор у Србији мали и да чини свега 45 одсто од укупне привреде.

Она је рекла и да је извоз свега 16 одсто бруто друштвеног производа (БДП), док је увоз 43 посто БДП-а, што доприноси великој спољној неравнотежи која се финансира новим, углавном приватним, задуживањем.

«Бржа приватизација и преструктуирање државних и друштвених предузећа помогли би решавању овог проблема», рекла
је гђа Сорсон и додала да би се у међувремену требало концентрисати на тзв. политику контролисања тражње.

Пошто ће за приватизацију бити потребно време, терет борбе против инфлације и за смањење дефицита у размени са иностранством ће у блиској будућности све више падати на монетарну, фискалну и политику доходака.