Министарство финансија не стоји иза сајта obnove.rs

Поводом објаве о подизању интеренет странице obnove.rs, Министарство финансија саопштава да не постоји формална сарадња између министарства и аутора ове странице, те да информације да иза сајта obnove.rs стоји Министарство нису тачне. Министарство финансија поздравља иницијативе невладиног сектора да се јавност брзо и ефикасно обавештава о стању на терену у кризним ситуацијама. Поједини портали, попут сајта poplave.rs помогле су да се јавност обавештава благовремено и ефикасно.

С друге стране, информације са тачним подацима о штети, као и средствима која су потребна за санирање последица поплаве, не смеју бити предмет спекулација и морају се сакупљати и верификовати искључиво на начин предвиђен релевантним законима, преко Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода. Прикупљање података о штети путем интернета, није планирано.

Министарство финансија ће уз вођство новоформиране Канцеларије за помоћ и обнову поплављних подручја, а у сарадњи са невладиним сектором, припремити веб страницу која ће бити посвећена обнови земље после катастрофалних поплава, а о свим детаљима који се тичу те будуће странице и њеног садржаја и тима који је израђује, јавност ће бити благовремено обавештена званичним саопштењем. У међувремену, информације о раду комисије и додели средстава за накнаду штете биће објављивани на сајту Министарства финансија и сајту Владе Републике Србије.