Министарство финансија и економије прослеђује средства од приватизованих цементара општинама Беочин, Параћин и Косјерић и АП Војводини и формира Фонд за реситуцију

Данас 30. априла уплаћена су девизна средства од приватизације цементара Беочин, Нови Поповац и Косјерић. Министарство финансија и економије дало је, истог дана, сходно члану 61 Закона о приватизацији, инструкције банкама да по пет процената динарске противвредности ових средстава буду уплаћена на жиро рачуне Скупштина општина Беочин (167 мил. дин.), Параћин (174 мил. дин.) и Косјерић (116 мил. дин.). Такође, у буџет Аутономне Покрајине Војводине уплаћено је 167 мил. динара тј. додатних пет процената од продаје Беочинске цементаре.

Министарство финансија и економије је такође упутило захтев Народној Банци Југославије за отварање рачуна Фонда за реституцију који ће се користити у складу са чланом 61 Закона о приватизацији за исплаћивање надокнада лицима чија је имовина национализована.
Почетна средства овог фонда су такође обезбеђена од продаје цементара и то у износу од 457 мил. динара тј. пет процената од укупне уплате.