Министар финансија Душан Вујовић састао се са председником ЕБРД

Прeдсeдник Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj (EБРД) Сумa Чaкрaбaрти, у oквиру двoднeвнe пoсeтe Србиjи, сaстao сe данас сa Mинистрoм финaнсиja Душaнoм Вуjoвићeм. Теме састанка су биле примена постојећег програма сарадње између ЕБРД и Републике Србије која укључује подршку реструктуирању финансијског сектора и јавних предузећа и развој пословног окружења.

У примени Меморандума о разумевању са ЕБРД, који је јуче потписан у Влади Србије, акценат ће бити
на унапређењу корпоративног управљања у јавним предузећима, банкама и комерцијалном сектору са нагласком на одговорном и транспарентном процесу доношења одлука. Радиће се на квалитетном и поузданом извештавању о резултатима, подизању степена поверења између банака и привреде, државе и пореских обвезника. Искуства ЕБРД-а из других земаља у транзицији и у свету биће примењена поштујући специфичности Србије.

ЕБРД ће знањем и финансијском подршком (кредитима)
подржати корпоративно реструктуирање ЕПС-а и других јавних предузећа и активно се укључити у разрешавање питања проблематичних кредита а на основу Стратегије коју је донела Влада РС и на чијој реализацији заједно раде Народна Банка Србије и Министарство финансија. ЕБРД ће се директно ангажовати на проналажењу најефикаснијег решења за крупне дужнике и највеће банке у Србији.

Та међународна финансијска институција ће помоћи стварању инвестиционе климе у Србији, промовисањем квалитетних закона и институционалних решења и подржавањем мреже на подизању квалитета припреме пројеката малих и средњих предузећа, са намером да се осмисле пројекти које комерцијалне банке могу да финансирају. Србија ће директно учествовати у том послу који ће се касније проширити на постојеће линије које финансирају Европска Инвестициона банка и друге међународне финансијске институције.

Сарадња ЕБРД-а и Владе РС обећава да обезбеди средства за кључне инвестиционе пројекте у свим областима, као што је енергетика и подизање инвестиционе климе. На тај начин утицало би се на проширење и продубљивање нашег финансијког сектора. У том контексту, ЕБРД ће одмах након успостављања неопходног законског оквира покушати да на српском финансијском тржишту изда своје динарске обвезнице са циљем продубљивања домаћег финансијског тржишта.