Министар Диана Драгутиновић за Политику – Једнократна помоћ боље решење од повећања плата и пензија у садашњем тренутку

Улога државе је да помогне угроженим слојевима становиштва пошто су плате и пензије замрзнуте већ две године. – Ова држава није много скупа у поређењу са другим – Пореска реформа треба да промени наше понашање.