Миликић: Владина Стратегија за решавање НПЛ–ова позитиван помак за растерећење финансијског сектора

Учествујући на презентацији „Основни елементи Стратегије за решавање проблематичних кредита и акционих планова Министарства финансија и НБС“, помоћник министра финансија Златко Миликић је рекао да владина Стратегија за решавање проблематичних кредита је врло позитиван помак, који садржи свеобухватан пакет мера са циљем да растерети финансијски и банкарски систем и помогне реални сектор земље, да се нормално развија неоптерећен дуговима.

Миликић је напоменуо да је за Стратегију Влада Србије добила похвале од ММФ-а и других међународних финансијских институција, напомињући да се са проблематичним кредитима сусрећу много развијеније економије на глобалном нивоу, као последица светске финансијске кризе из 2008. године.

Осим Стратегије, у августу су усвојена и два акциона плана – први, Акциони план владе, који обухвата сва министарства укључена у реализацију Стратегије за решавање проблематичних кредита и други – Акциони план НБС, подсетио је Миликић.

Решавање проблема ненаплативих кредита зависиће пуно и од самих банака, а влада као регулатор, учиниће све да се превазиђу препреке у решавању тог проблема, рекао је помоћник министра финансија и поручио да држава нема намеру да некоме нешто наређује на тржишту, нити да нарушава принципе понуде и потражње.

Према важећим прописима, само друга банка може да преузме отплату проблематичних кредита које имају физичка лица, рекао је Миликић и додао да се ради на доношењу прописа који ће додатно заштитити физичка лица од принудне наплате од поверилаца.

Миликић је рекао да је Министарство правде, у сарадњи са Светском банком, почело обуку судова и судија за предмете који се баве ненаплативим кредитима, а поготово на упознавању судија са финансијским аспектима ненаплативих кредита.

У оквиру спровођења Стратегије и акционих планова, припремају се измене и допуне Закона о хипотеци, а ускоро ће бити донет и закон о проценитељима вредности непокретности, најавио је Миликић и додао да до краја године треба да се донесе одговарајућа законска регулатива која ће омогућити да се реши проблем пореског третмана ненаплативих кредита у реалном сектору.

Извор Танјуг