Мали: Пред посланицима буџет који брине о грађанима али и развоју Србије

Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас, представљајући посланицима у Скупштини Србије Предлог закона о буџету за 2019. годину, да је пред њима буџет који брине о грађанима Србије, али и да тај најзначајнији финанијски акт предвиђа већа издвајања за инвестиције, што би требало да утиче на даљи развој Србије.

„Буџет за 2019. годину је потпуно уравнотежен, карактерише га социјални аспект који је везан за повећање животног стандарда, које прати повећање плата и повећање пензија, као и развојни аспект јер предвиђа рекордна издвајања за капиталне инвестиције, које ће подстаћи даљи раст БДП”, изјавио је Мали.

Разматрање Предлога закона о буџету за 2019. годину је међу најважнијим тачкама дневног реда седнице Народне скупштине, чије је заседање почело јуче, а данас је почела обједињена расправа о предлозима закона.

„Буџетом су предвиђени укупни приходи од 1.246,2 милијарде динара и расходи у висини од 1.269,1 милијарду динара, што даје предвиђени дефицит од 22,9 милијарди динара, односно 0,4% БДП-а. Пројекција прихода буџета је конзервативна. Пројектован је реални раст БДП-а од 3,5% и просечна инфлација 2,3%”, прецизирао је Мали.

Он је истакао се коначном стабилизацијом јавних финансија отварио
простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду

Образлажући буџет, министар је рекао да је његова битна компонента пораст животног стандарда грађана. Наиме, фискални простор је равномерно искоришћен, те се тако буџетом предвиђа повећање пензија и плата за око 1,3% БДП.
Друга важна компонента је
растерећење привреде, док је трећа
– нови инвестициони цикус и већа издвајања за јавна улагања.

„Растерећењем привреде, пре свега кроз смањење пореског оптерећења рада, подстиче се раст и отварање нових радних места.”, прецизирао је он.

Министар је навео да се захваљујући повољним кретањима у реалном сектору и законским решењима која се предлажу, очекује преливање њихових позитивних ефеката на тржиште рада и даље смањење незапослености. „За нас је најважнија ствар да наша економија настави да расте на начин на који је расла и ове године”, истакао је Мали.

Осврнувши се на инвестициону компоненту буџета министар је рекао да буџет доноси повећање средстава која се издвајају за капиталне инвестиције, па ће чак 30% више новца бити издвојено у ту сврху.

„У буџету за 2019. годину предвиђамо 165,5 милијарди динара за капиталне инвестиције. Када се посматра ниво опште државе, та улагања ће укупно изностити 220 милијарди динара, што је за 43 милијарди више него планирано за 2018. годину“, рекао је Мали.

Такође, издвојена су значајна средства за здравствене објекте, објекте установа културе, за модернизацију школа, за пољопривредне делатности путем субвенција, за социјалну заштиту.

„Ове године учешће инвестиција опште државе у БДП биће 3,6%, а већ наредне године 4%, што показује јасну усмереност ка томе да квалитет наше инфраструктуре подигнемо у што краћем року”, рекао је он.

Миистар је навео да се у буџету, између осталог, налазе средства за наставак радова на обилазници око Београда, завршетак пута Сурчин-Обреновац, изградњу аутопута Обреновац – Љиг, пут Прељина-Пожега, Моравски коридор. Такође, издвојен је новац за Научно-технолошки парк у Новом Саду, дигиталне учионице, изградњу Дата центра у Крагујевцу, као и средства за изградњу и опремање здравствених установа.

Министар је истакао да ће циљ вођења фискалне политике у наредном периоду бити одржање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту.

Министар финансија је рекао да се Србија се након
спроведених мера фискалне консолидације и успостављања економске стабилности, за коју је заслужна одговорна политика коју воде председник Александар Вучић и Влада, налази на добром, здравом путу даљег привредног раста и развоја.

Фото: Народна скупштина
http://www.parlament.gov.rs/