Крстић:Више се никоме неће исплатити да не плаћа порез

„Нови порески закон представља почетак агресивне борбе против сиве економије и утаје и ниске наплате пореза”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић, представљајући предлог измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Као један од кључних ефеката измене закона Крстић је најавио и то што предузећа више неће моћи своју ликвидност да одржавају тако што не плаћају порезе, јер им се то неће исплатити.

„Овим законом смо променили начин исказивања казни где год је то могуће, тако што ће се оне дефинишати у односу на штету која је начињена прекршајем. И коначно, повећали смо казне“, рекао је Крстић посланицима.

“Овим изменама отклонили смо преклапање прописа, тако да не постоји могућност за неконзистентно примењивање прописа, али смо и повећали ефикасност рада Пореске управе”, објаснио је министар.

„То је закон који би сви који мисле добро јавним финансијама требало да подрже“, рекао је министар и додао да су ово најсвеобухватније измене овог закона у последњих десетак година.

Редефинисање казнене политике, према његовим речима, подразумева стварање правила која ће обесхрабрити предузећа да одржавају пословну ликвидност тако што не плаћају порезе.

„Врло често се дешавало да привредни субјекти који имају проблема са ликвидношћу, одлуче да не плаћају порез и тај новац користе да одрже пословање. То практично знаци да ми као држава, односно порески обвезници кредитирамо оне којима посао не иде добро. Свима треба да буде јасно да не постоје имагинарни економски подстицаји за привредне субјекте од државе“, навео је Крстић.

Он је прецизирао да ће један од начина да се тај проблем отклони бити тај што ће камата за неблаговремено плаћање пореза бити 10 процентних поена већа од референтне каматне стопе.

„Тако никоме неће бити економски исплативо да не плаћа порез“, рекао је Крстић.

Он је навео и да ће се контрола Пореске управе знатно унапредити тако што ће и они порески службеници који нису завршили факултет моћи да иду у контролу, чиме ће порески обвезници бити контролисани два пута месечно.