Крстић: Агресивном борбом против сиве економије

“Најављене олакшице, којима се послодавци ослобађају плаћања дела пореза и доприноса, представљају само увод у агресивну борбу против сиве економије”, рекао је у Скупштини Србије министар финансија Лазар Крстић.

„Ово је једна стимулативна мера да се у наредних месец дана сви који су запослени ‘на црно’ уведу у књиге уз ову олакшицу. На тај начин пружамо прилику да онима који су запошљавали ‘на црно’ прихвате ову меру пре него што се крене врло агресивно са променама Закона о пореском поступку и администрацији и пратећих закона, сузбијања и борбе инспекција против сиве економије“, изјавио је Крстић посланицима приликом представљања предлога измена Закона о порезу на доходак грађана и измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Он је навео и да се овим законима даје олакшица за ново запошљавање у износу од 65 до 75 посто у зависности од броја запослених и да то само по себи није „лек свих лекова за српску економију“.

Крстић је прецизирао да је ово само једна од неколико мера које влада предузима како би смањила незапосленост и сузбила сиву економију.

Министар финансија је истакао да ова мера неће допринети смањењу буџетских прихода, како тврди Фискални савет.

Други разлог усвајања ових закона је, према његовим реццима, тај што се мења висина стопе доприноса за ПИО и Фонд здравственог осигурања, тако што се тежина пребацује са Фонда здравственог осигурања на ПИО Фонд.

„Ово је мера која је предуслов за остварење фискалне консолидације и природна је из два разлога. Један је тај што ми у Фонду за осигурање пензионих осигураника имамо велики дефицит , док у Фонду за здравствено осигурање пар година имамо баланс, а прошле године смо имали суфицит. У ситуацији када неколико различитих нивоа државе има дефицит и то велики, битно је да избалансирамо приходе и расходе“, рекао је Крстић.

Он је додао да ово не значи да ће се мењати природа здравственог осигурања као таквог.

„Све оно што буде недостајало Фонду здравственог осигурања по основу смањења доприноса биће надомештено трансфером из буџета када уђемо у ребаланс на начин на који то већ иде за пензиони фонд“, закључио је Крстић.