Креће програм за повећање ликвидности мале привреде

Влада је данас усвојила Програм субвенционисања камата за кредите за ликвидност које ће у 2013. години моћи да користе предузетници, мала и средња предузећа. Министарство финансија и привреде је за субвенционисање камата по овим кредитима издвојило 600 милиона динара у овогодишњем буџету. Очекује се да пословне банке пласирају малој привреди око 100 милиона евра кредита у 2013. години.

Предузетницима и малим предузећима су на располагању кредити до 30 милиона динара, док ће средња предузећа моћи да користе кредите у износу до 200 милиона динара.

Кредити се одобравају у динарима и уз примену валутне клаузуле, а држава ће субвенционисати 5 одсто камате за ове кредите.

Тако ће камата привредницима који буду користили динарске кредите износити највише до висине референтне каматне стопе НБС, док онима који буду користили кредите са валутном клаузулом каматна стопа не може бити већа од 3,5 одсто.

Рок враћања кредита је 18 месеци, са периодом почека од 5 месеци. У току периода почека, плаћа се само камата, а остатак дуга се исплаћује у 13 месечних рата.

Једнократна накнада за обраду кредита, коју банке зарачунавају, не може бити виша од 0,5% од износа кредита.

Кредити са субвенционисаном каматном стопом се могу користити за одржавање ликвидности и финансирање обртних средства, као и за рефинансирање постојећих кредита код исте банке.

Ове кредите неће моћи да користе привредници који се баве организовањем игара на срећу и лутрија и сличних делатности и намена, као ни за рефинансирање кредита код друге банке.