Још једном потврђен кредитни рејтинг Србије

Међународна рејтинг агенција, ФитцхРатингс, тврди да Србија има потенцијал за повећање свог кредитног рејтинга уколико настави са спровођењем структуралних реформи, настави економски раст и смањи ниво задужења.

Према извештају ове рејтинг агенције од 25. априла 2006. кредитни рејтинг Републике Србије је ББ- (ББ минус), како у страној тако и у домаћој валути, док је у исто време, потврђен краткорочни рејтинг од Б, као и максимални рејтинг за све остале ентитете унутар републике од ББ-.

Текући конзервативни приступ фискалној политици као и
погодна динамика у погледу стања јавног дуга, пружају подршку рејтингу Србије, наведено је у извештају. Утицаји на кредитни ризик Србије били су измешани у последњих 12 месеци. Економски раст Србије био је висок, подржан буџетским суфицитом од 1.6% БДП-а прошле године. Србија је направила значајне напретке у структуралним реформама и започела преговоре са Европском Унијом везано за Споразум о стабилизацији и придруживању.

Охрабрујући је раст БДП-а од 6.5% прошле године, након 9.3% у 2004, праћен значајним порастом извоза и све већим директним страним улагањима. Влада је наставила да имплементира реформе у сфери реструктурурања и приватизације предузећа и банака у државном и друштвеном власништву, као и у рационализацији јавних финансија и побољшању пословног окружења. Србија планира остварење укупног буџетског суфицита од 2.7% БДП-а ове годне, који би заједно са очекиваним високим нивоом прихода из приватизације, као и даљим отписом дуга Париском клубу поверилаца од
600 милиона долара у фебруару 2006, требало да резултира у укупном нивоу дуга од око 44% БДП-а на крају 2006, праћено повећањем државних готовинских резерви.

Макроекономски ризици и политички шок између 2006. и 2007. године утицаће на изгледе повећања рејтинга у будућности.