Јавни позив за прикупљање пријава за приређивање посебних игара на срећу

Влада Србије објавила је јавни позив за прикупљање пријава у поступку издавања дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама у 2007. години. За детаљне информације о условима, праву учешћа у јавном позиву и поступку подношења пријаве прочитајте пун текст јавног позива или се обратите Управи за игре на срећу на телефон 011/311-7639.