Јавни позив Коморе овлашћених ревизора

Скупштина Коморе овлашћених ревизора објављује јавни позив за пријављивање кандидата за чланство у Комисији за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање Коморе овлашћених ревизора. Комисија ће вршити обуку и испитивање у области четрнаест предмета који су прописани програмима полагања испита за стицање професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор. За сваки од предмета предлажу се и бирају по три члана Комисије, од којих се обавезно бира један члан који држи наставу и испитује на факултету одређени предмет, а један из реда експерата који раде у пракси у оквиру области истог предмета.

Позивају се заинтересовани кандидати да до 14.04.2007. године поднесу пријаве Комори овлашћених ревизора за чланство у Комисији. Пријаве достављати искључиво на електронску адресу Коморе овлашћених ревизора: