Јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о контроли државне помоћи

Министарство финансија од сутра, 21. децембра 2007. године,  спроводи јавну расправу о радном материјалу Нацрта закона о контроли државне помоћи (у даљем тексту: Закон). Пoзив за учешће у јавној расправи упућен је свим заинтересованим странама: министарствима у Влади, Државној ревизорској институцији, Комисији за заштиту конкуренције, Канцеларији за НИП, Фонду за развој Републике Србије, Гаранцијском фонду, Агенцији за страна улагања и промоцију извоза, Агенцији за осигурање и финансирање извоза, Извршном већу АП Војводине, Канцеларију за придруживање ЕУ, корисницима државне помоћи, Привредној комора Србије, Сталној конференцији градова и општина, релевантним међународним организацијама и свим другим субјектима који сматрају да својим коментарима могу да допринесу унапређењу текста Закона.
Министарство финансија од сутра, 21. децембра 2007. године,  спроводи јавну расправу о радном материјалу Нацрта закона о контроли државне помоћи (у даљем тексту: Закон). Пoзив за учешће у јавној расправи упућен је свим заинтересованим странама: министарствима у Влади, Државној ревизорској институцији, Комисији за заштиту конкуренције, Канцеларији за НИП, Фонду за развој Републике Србије, Гаранцијском фонду, Агенцији за страна улагања и промоцију извоза, Агенцији за осигурање и финансирање извоза, Извршном већу АП Војводине, Канцеларију за придруживање ЕУ, корисницима државне помоћи, Привредној комора Србије, Сталној конференцији градова и општина, релевантним међународним организацијама и свим другим субјектима који сматрају да својим коментарима могу да допринесу унапређењу текста Закона.

Појединачне одредбе Закона објашњене су кроз Образложење Закона са указивањем на везу са одговарајућим прописима Европске уније. Закон је усклађен са правним тековинама ЕУ (acquis communautaire) у делу државне помоћи, у мери у којој је то потребно за земљу коју ускоро очекује потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању и ступање на снагу привременог споразума. Законом се обезбеђује реализација обавеза из наведеног споразума, у делу државне помоћи. Закон има посебан значај, јер се по први пут у Републици успоставља систем контроле државне помоћи, па се очекује активно учешће у јавној расправи свих заинтересованих субјеката.

Јавна расправа ће трајати до 15. јануара 2008. године.