Јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о јавним набавкама

У поступку припреме закона којим се уређује област јавних набавки, Министарство финансија спроводи јавну расправу о радној верзији Нацрта закона о јавним набавкама. Учесници у јавној расправи су сви заинтересовани субјекти у области јавних набавки (привредна друштва и предузећа, Народна банка Србије, Светска банка, Привредна комора Србије, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права понудјача, јавна предузећа, локалне самоуправе, релевантне међународне организације и други). Линк: Радна верзија Нацрта закона о јавним набавкама. Примедбе, предлози и сугестије достављају се поштом Министарству финансија, Кнеза Милоша бр. 20, или на е-маил адресу: ivana.krdzalic@mfin.sr.gov.yu. Јавну расправу о радној верзији Нацрта закона о јавним набавкама Министарство финансија организоваће у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Привредном комором Србије 26., 27. и 28. септембра.