Извршење буџета Републике – август 2016. године

У периоду јануар – август 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 31,8 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике (приказано у табели 4) износи 16,6 млрд динара. Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – август 2016. године за 4,4 млрд динара, у односу на исти период претходне године.

У августу су остварени приходи у износу од 90,4 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 80,6 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 9,8 млрд динара.

Високом износу прихода значајно је допринело остварење непореских прихода у износу од 18,1 млрд динара, од чега је уплата дивиденди Телеком Србија а.д. износила 8,9 млрд динара. Порески приходи у августу износили су 70,4 млрд динара. У претходна два месеца висок прилив од акциза на дуванске прерађевине био је узрокован утврђивањем нових износа акциза на дуванске производе, у складу са законом. Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што повећава наплату акциза. У месецима након утврђивања нових износа акциза смањује се приход по овом основу. Што се тиче ПДВ, у јулу се уплаћују и тромесечне обавезе по овом основу, а у августу обавезе само за претходни месец. По основу донација уплаћено је 1,8 млрд динара.

Расходи су износили 80,6 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 18,5 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 18,4 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,1 млрд динара.

На нивоу опште државе у првих осам месеци је забележен суфицит у износу од 8,5 млрд динара, а само у августу остварен је суфицит у износу од 9,4 млрд динара. Августовском резултату, поред суфицита на нивоу буџета Републике, допринела је и квартална уплата обавеза по основу пореза на имовину што је приход локалних самоуправа. Захваљујући томе, збирни суфицит локалних самоуправа на крају августа износи 12,3 млрд динара. АП Војводина је тренутно у суфициту од 1,6 млрд динара. Дефицит Фонда СОВО је 0,7 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,6 млрд динара, с обзиром на депозите из претходне године којим ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 1,7 и 1,9 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 17,2 млрд динара.